TAUSTATIETOA KLASSIKKOREKISTERIIN JA K-MERKINTÄÄN

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on saatettu alulle ja käytännön kartoituksesta, sekä rekisterin ylläpidosta vastaa Mahogany Yachting Society MYS ry/rf. MYS tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston sekä Forum Marinumin kanssa.

Klassikkorekisterille ja K-merkinnälle on suunniteltu omat logot, joiden suunnittelusta on vastannut Peter Bange. Nämä logot ovat sekä myönnetyissä Klassikkorekisteri -todistuksissa että veneviireissä.

Tavoitteena on liittää rekisteriin hyväksyttyjen veneiden tiedot osaksi Museoviraston ylläpitämää rekisteriä. 

Klassikko -rekisteriin hyväksytyn veneen viiri
K-merkinnän saaneen veneen viiri