K-REKISTERI

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on saatettu alulle MYS:in ja muiden aktiivisten tekijöiden toimesta vuonna 2011. Rekisteri on siirretty osaksi Museoviraston Perinnealusrekisteriä vuonna 2020.

Tiedot Klassikkorekisteristä, K-raadin jäsenistä, hyväksymisperusteista sekä hakemuslomakkeet löytyvät Museoviraston sivuilta osoitteesta
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/perinnealusrekisteri

KLASSIKKOREKISTERIN VENEET

Allaolevasta linkeistä pääsee tutustumaan Klassikkorekisteriin hyväksyttyihin veneisiin.
Toisesta linkistä pääsee tutustumaan niihin Klassikkorekisterin veneisiin, joille on myönnetty erillinen K-merkintä.